INTRODUCCIÓ A LA CIÈNCIA SAGRADA 
Programa Agartha
Alciato. Que la Fortuna segueix la Virtut.

FEDERICO GONZALEZ
i col·laboradors

REVISTA SYMBOLOS Nš 25-26, 2003

 

NOTA PRELIMINAR

Aquesta Introducció a la Ciència Sagrada també anomenada Programa Agartha, es va publicar originalment el 1985 com un curs d'universitat a distància; posteriorment es va col·locar fins el mes de desembre de l'any passat en una pàgina especial d'Internet. En ambdós casos va ser presentat com un discurs amb les mateixes característiques i textos que aquest, encara que des del començament del seu estudi, anava acompanyat d'exercicis pràctics de respiració i d'altres que l'alumne interessat en aquest ensenyament havia d'anar realitzant graó per graó.

Però, aquesta edició de SYMBOLOS dedicada al lector en general, només conté els capítols literaris que constitueixen el moll intel·lectual –i essencial– d'aquesta publicació, despullada dels treballs accessoris que poguessin constituir-se en una comprensió potser més justa d'aquests textos, que tenen per ells mateixos un valor directament lligat al Coneixement, segons la nostra opinió, corroborada per molts d'altres dels que han tingut l'oportunitat de seguir-los mitjançant l'estudi i la meditació.

Es tracta doncs d'una didàctica, l'estructura de la qual em pertany –així com la gran majoria dels apartats– i que ha constituït el desenvolupament de cursets impartits per mi durant uns quants anys en diverses ciutats: Buenos Aires, San Pablo (Brasil), Bogotà, San José (Costa Rica), Mèxic i Barcelona, entre d'altres. Posteriorment en el transcurs de la seva redacció vaig convidar a participar sobre certs temes a alguns dels alumnes, avui col·laboradors i amics, que ja havien realitzat durant anys els ensenyaments aquí desenvolupats, els noms dels quals figuren a la portada d'aquesta obra.

En primer lloc he d'agrair la importància dels brillants escrits sobre Història Sagrada deguts a la mà de Francisco Ariza; igualment la col·laboració de Fernando Trejos i José Manuel Río en la confecció de diversos textos, la seva correcció, i realització efectiva de la seva lletra i difusió de la mateixa, així com la resta de noms consignats en el frontispici; així mateix a aquells que avui en dia ensenyen i aprenen amb aquest Programa en els diferents àmbits del Centro d'Estudis de Simbologia.

Esperant que els nostres subscriptors i lectors trobin d'interès aquest manual, els expresso els meus millors desigs cordialment.

Federico González. Gener 2003.

 
PREFACI

Aquesta Introducció a la Ciència Sagrada és un Programa, una didàctica, un curs esgraonat que si se segueix amb fe i concentració produeix els resultats previstos per aquells que el van crear, puix les seves pròpies experiències en el treball intern i en el coneixement del Si Mateix s'hi troben expressades. És un Ensenyament que requereix de paciència i voluntat per a desenvolupar l'energia anomenada intel·ligència; això és el mateix que voler aprendre veritablement a pensar, per la qual cosa és necessari un entrenament que el Programa ofereix. Es requereix de l'alumne estudi i dedicació, i sobretot, que es lliuri a la seva sensibilitat i al seu recte judici.

Agartha que és el nom del Programa és un compendi, un manual, que tradueix avui dia la Doctrina i la Tradició de tots els pobles i temps sota la forma de la Tradició Hermètica. El seu curs està específicament dissenyat per promoure el Coneixement mitjançant l'efectivitat de la seva realització. En el conjunt de las seves lliçons i temes es tracten els vehicles hermètics (Tarot, Alquímia, Aritmosofia, Càbala, Astrologia, Simbolisme), així com Filosofia, Metafísica, Cosmogonia, Mitologia, i de manera particular, els símbols universals i les arts lliberals. També es refereix a l'Art com una forma de veure (poesia, literatura, música, teatre, dansa, arquitectura, arts plàstiques), a la Història (sagrada) i a la (autèntica) Ciència. Aquest mètode, o millor dit, aquest mitjà, inclou igualment gràfics i gravats; la part visual hi té un paper.

Com es podrà observar, l'encreuament rítmic, periòdic, cíclic i harmoniós d'aquests temes produeix una sèrie de interrelacions, la qual cosa ens obliga a establir vincles insospitats entre ells, que es van complementant els uns amb els altres i amplien i il·luminen el nostre entorn, a la vegada que es desperta la consciència. Per això els qui participen d'ella estan segurs d'obtenir resultats positius amb persones que s'interessen a descobrir els misteris que cadascú porta dins seu i que també observen en el món.

Aquesta transmissió d'idees-força, de Coneixement, lliga els integrants del Programa Agartha, homes i dones de moltes nacionalitats, persones que viuen a diferents països i que entre elles no es coneixen, però que treballen units per aquest vincle invisible expressat en aquest manual.

No som pas una secta, ni realitzem cerimònies, ni estem organitzats de manera pseudo-religiosa ni de cap altra forma, però creiem, amb motiu dels temps foscos que ens han tocat viure, que aquesta Introducció a la Ciència Sagrada acompleix en aquest moment una funció transcendent relacionada amb el renaixement dels valors adormits en l'home contemporani. Els éssers actuals funcionem amb una mínima part de les possibilitats que li han estat donades a l'ésser humà. Per tant, vivim una vida que està per sota de nosaltres mateixos. Retrobar les potencialitats individuals, avui pràcticament oblidades, és la funció de aquesta Introducció, posant especial èmfasi en la regeneració de l'ésser, la qual cosa dóna com a fruit un món més harmoniós i digne de ser viscut tal com se li va oferir a l'home en la llibertat de la seva naturalesa i que aquest desconeix immers dins l'agitació de l'existència quotidiana.

Vostè ha lligat amb l'Agartha i té en aquest moment l'oportunitat de començar una nova etapa, totalment diferent, i de conèixer un món meravellós, dissortadament gairebé totalment ignorat per la majoria dels qui ens envolten. Vostè s'està posant en comunicació amb la Ciència Sagrada i per tant amb l'energia-força que la constitueix, les emanacions de la qual han fet possible la realització de Mestres, Instructors i Iniciats de tots els temps i llocs. Vostè pot realitzar una cosa increïble amb si mateix encara que en aquest moment no ho sàpiga veure amb claredat o no disposi dels elements i del mètode per efectuar-ho. La Ciència Sagrada és el pont entre la realitat ja coneguda i una altra de desconeguda, davant la qual les nostres fantasies més agosarades sempre es queden curtes. Aquest Programa és revolucionari, atès que proposa una transformació, una autèntica transmutació interior que faci possible el naixement de les potencialitats adormides de l'Home Veritable.

Aquest nou aprenentatge ha de ser gradual i ordenat. I l'aspirant farà un camí, participarà d'un procés, que es reflectirà en si mateix i en les persones i coses del seu entorn d'una manera gairebé màgica. El misteriós món dels símbols serà la nostra guia en aquest pausat recorregut i ells es manifestaran també en el nostre pensament i en les accions i fets de la nostra vida diària fent-nos viure un món més ric, feliç i astorador que cada home o dona, sense cap discriminació d'edat, raça o condició, pot adquirir, donat que es tracta de descobrir el que porta a dins tot i que ell ho desconegui i amb prou feines ho sospiti. Per a aquesta finalitat ens valdrem dels símbols fonamentals de l'Art i la Ciència Sagrada, tal com ens els ha llegats la Tradició Hermètica, amb l'avantatge que aquests vehicles i tècniques podran ser apresos i practicats sense necessitat de canviar el ritme de l'existència quotidiana.

Tal i com ja s'ha dit, alguns dels mètodes i mitjans de què es val aquest Programa per a transmentre l'Ensenyament i el Coneixement d'una altra realitat a la qual s'aspira són: Càbala, Aritmosofia, Alquímia, Astrologia, Cosmogonia, Metafísica, Teúrgia, etc. També es referma de manera especial tot allò vinculat amb l'Art (Música, Dansa, Plàstica, Arquitectura, Literatura, etc.) com a forma de Coneixement i pres com a vehicle apte per a la contemplació de la Bellesa. Igualment s'insisteix en una reubicació respecte a les ciències modernes. Tot això genera una altra dimensió de l'espai i el temps que, tanmateix, està succeint aquí i ara en el més ocult del cor de l'home; això constitueix el seu autèntic Ésser, la seva Identitat, l'alfa i l'omega d'aquests estudis i treballs.

Amb aquestes finalitats, hom ofereix al lector una preparació teòrico-pràctica alternant les distintes disciplines de forma gradual i en ordre analògic. Es recomana especialment la meditació sobre els textos, ja que són capaços segons creiem d'actuar com a despertadors de la nostra consciència adormida. La gota d'aigua forada la pedra.

Aquesta Introducció a la Ciència Sagrada sintetitza una bibliografia hermètica enorme que correspon a la veu de la Saviesa de tots els temps i espais geogràfics, encarnada en Mestres que guien i fonamenten els Ensenyaments de l'Agartha. El Programa també actua com a una teràpia –ordenant la nostra psiqué i donant sentit a la nostra vida– per a tots aquells que s'obren a la seva comprensió i treballen en la seva realització.

Créixer és una oportunitat i un dret que tots els homes posseïm. Si tot és a la ment i al cor de l'home, és molt important que aquest reconegui la seva pròpia naturalesa i actuï d'acord amb ella. Al seu nivell, no hi ha res més important que l'home mateix. I coneixent aquest les seves infinites possibilitats, així com les seves limitacions, podrà trobar pau per a si, joia en el seu treball i alegria general.

Volem recordar aquí algunes nocions fonamentals sobre la Iniciació:

– ... tot coneixement és essencialment una identificació...

– ... aquest coneixement només és possible perquè l'ésser que és un individu humà en un cert estat contingent de manifestació, és també una altra cosa al mateix temps...

– Tot coneixement al que pot anomenar-se veritablement iniciàtic resulta d'una comunicació establerta conscientment amb els estats superiors (de l'ésser)...

– El coneixement directe de l'ordre transcendent, amb la certesa absoluta que implica, és evidentment, en si mateix, incomunicable i inexpressable; tota expressió, que per definició és necessàriament formal, i per tant és individual, li és per això inadequada i no pot donar-ne (...) més que un reflex en l'ordre humà.

– ... tot coneixement exclusivament "llibresc" no té res en comú amb el coneixement iniciàtic, fins i tot contemplat en el seu estat simplement teòric...

Afirmant com una de les condicions de la mateixa:

– el treball interior pel qual aquest desenvolupament serà realitzat gradualment, si cal amb l'auxili de "ajuts" o de "suports" exteriors, sobretot en els primers estadis, fent passar a l'ésser de graó en graó, a través dels diferents estats de la jerarquia iniciàtica, per a conduir-lo a l'objectiu final de l' "Alliberament" o de la "Identitat Suprema".

El propòsit del Programa és espiritualitzar la matèria i materialitzar l'esperit. L'ensenyament comprèn tres mòduls d'un semestre cadascun relacionats amb tres graus o nivells d'estudi, encara que l'estructura del manual és cíclica i una vegada finalitzat el seu estudi lineal –que al mateix temps ha de ser ordenat i rítmic, per evitar de 'consumir-lo'– es pot llegir de distintes maneres, ja que els textos així mateix admeten diverses lectures (fins i tot la circular) d'acord a les necessitats de les diferents individualitats, o als diversos cicles pels que passen.

Nota. Per la mateixa naturalesa "virtual" del medi a través del qual es difon aquest Ensenyament, es recomana la impressió en paper d'aquests textos, cosa que afavorirà el seu estudi i la concentració i meditació necessaris.

 
Mòdul I
Primer Semestre de Estudi 
Mòdul II
Segon Semestre de Estudi 
Mòdul III
Tercer Semestre de Estudi 
Descàrrega
dels arxius per a imprimir
Portada
Pàgina principal